Services

Boere-mieliesBoeremielies – Omruilskema / Maize Exchange Scheme
“Boeremielies” is ‘n gulde geleentheid vir die boer om sy eie mielie self te kan gebruik vir sy veeproduksie en ander produksieeenhede en deur die jaar die mielies in ‘n goeie kwaliteit rantsoen in te meng om sy produksie te maksimaliseer. Dit hou groot voordele in dat u as kliënt nie self hoef te meng nie en te weet dat elke sak voer van ‘n hoë gehalte kwaliteit is.

Maize exchange scheme is a great opportunity for the farmer to use his own maize for livestock and other animal feeds throughout the year and supply your production units with a good quality ration and maximize production. It holds the advantage in that you as the customer have no need to mix yourself and stress about any mixing errors, and to know that each bag is of a high quality.

 


 

Privaat Rantsoene | Custom MixesPrivaat Rantsoene / Custom Mixes
Kliënte is welkom om ons verteenwoordiger of tegnikus te kontak as u ‘n spesiale versoek het. Elke boer se plaasopset is uniek en ons as Farmix wil graag u as kliënt se produksie bevorder op die beste moontlike manier en ‘n produk saamstel vir u unieke behoeftes. Al het ons ’n verskeidenheid produkte, kan dit wees dat u behoeftes hiervan verskil, en daarmee sal ons graag wil help.

Customers are welcome to contact our representatives or technical staff if you have a special request.

Each farmer’s farm setup is unique and we as Farmix would like to improve the production in the best way possible and produce a product for your unique purposes. Even though we have a variety of products, it may be that your needs may be different, and we would be glad to offer our assistance.

 


 

Farmix - Kliënte prestasieprogramFarmix Kliënte Prestasieprogram / Farmix Performance Program
Farmix bied ‘n Prestasieprogram aan waar alle kliënte betrokke kan wees.
Vir alle kliënte wat wil deel vorm van die program sal daar op ‘n gereelde basis terugvoering deurgestuur word van alle data, en u as kliënt kan u self monitor teenoor mede kliënte vir dieselfde produksieeenhede op ‘n anonieme basis.

Vir verdere inligting oor die program of aansluiting kan u die verkoopsverteenwoordiger kontak of die tegniese bestuurder.

• Lê hen – Eier Produksie Prestasie
• Braaikuiken – Groei Prestasie
• Vark – Groei Prestasie
• Vark – Reproduksie Prestasie
• Suiwel – Melk Produksie Prestasie
• Skaap & Bees – Reproduksie Prestasie (Veld en Supplemente)
• Skaap & Bees – Voerkraal

Farmix offers a Performance Program where all customers can get involved in.
For all customers who form part of the program feedback will be given on a regular basis of all data, and all clients can monitor themselves to fellow customers with the same production units and on an anonymous basis.

For further information about the program or membership contact the sales representative or the technical manager.

• Layer – Egg Production Performance
• Broiler – Growth Performance
• Pig – Growth Performance
• Pig – Reproduction Performance
• Dairy – Milk Production Performance
• Sheep & Cattle – Reproduction Performance (Veld & Supplements)
• Sheep & Cattle – Feedlot