Lamb and Sheep

GIDS TOT SKAAP VOER AANBEVELINGS:

Skaap rantsoene moet gevoer word volgens riglyne om voldoende inname te bewerkstellig vir doeltreffende groei produksie met ‘n goeie gehalte vleis kwaliteit as ook om ‘n goeie gesondheid in stand te hou en ‘n goeie liggaam kondisie te bewerkstellig vir die onderhoud tydperke. Dit is ook belangrik om die natuurlik beskikbare bronne optimaal te benut en dus net die nutriënt korte aan te vul en natuurlik ruvoer se inname te verhoog vir weiende diere.

Sheep rations must be according to the various guidelines to ensure sufficient intake necessary to promote gain, fertility or longevity. Also, to use the natural roughages to its potential and supplying the shortcomings of the natural resources like veld.

KONSENTRAAT, MEEL OF VOLVOER: / CONCENTRATE, MEAL, COMPLETE RATIONS:

Vir enige konsentraat, meel of volvoer moet daar voldoende ruvoer en water beskikbaar wees. In die eerste week moet die rantsoen tot ongeveer 1% van die liggaam massa beperk word om vertering steurnisse te voorkom. Daarna kan voer ad lib toe gepas word tussen 3 tot 4% van die liggaam massa behels.

For any concentrate, meal or complete feed must their still be enough roughage available and water must be given ad lib. In the first week must the ration be limited to only 1% of body mass to prevent digestive problems. There after feed can be supplied ad lib between 3 to 4% of the body mass.

RAM, LAM & OOI:  / RAM, LAMB & EWE:

Ooie:                    Voer 300 – 600 g/dag, afhangende liggaams kondisie en fase van produksie, met beskikbare ruvoer.
Ewes:                   Feed 300 – 600 g/day, depending on the current body condition, phase of production and roughage available.
Ramme:               Voer 250 g/dag vir 3-4 weke voor paartyd, kan verhoog word tot 500g/dag met swak veld of ruvoer.
Rams:                   Feed 250 g/day for 3-4 weeks before mating period. The ration can be increased to 500 g/day for poor quality veld.

DROOGTE VOER (PILLE): Voer Ad lib DROUGHT FEED (PELLETS):

AFROND I / II (PILLE): Voer Ad lib FINISHER I / II (PELLETS):

Die lammers kan eers die aanvang fase gevoer word tot omtrent 25-30kg. Vanaf 25-30kg massa kan lammers oor gesit word na afrond fase 2.  Lammers moet stelsel matig aan gepas word om maag steurnisse te voorkom oor ‘n week.

The lams can be supplied the starter phase until a weight of 25-30kg is reached. Thereafter, lambs can be finished with phase 2. Lambs must be adapted gradually to prevent digestive problems over a week’s period.

LAM KRUIP (PILLE):                                        Voer Ad lib                          LAMB CREEP (PELLETS):

Gebruik lam kruip voer voor speen, om die lammers se vertering vir ruvoer gewoond te maak en kondisie deur speen te verhoog.  Lam kruip word aan beveel vir ’n week lank na speen voordat hulle op afrond voer geplaas word.

Use lam creep feed before weaning to promote adaption of the digestive system to roughage and to increase condition thru the weaning period. Lam creep can also be given a week before starting to finish off after the weaning period before starting the finisher rations.

PRODUK G/KG RAM, LAM, OOI / RAM, LAM & EWE AFROND AANVANGS / FINISHER STARTER AFROND FASE 2 / FINISHER PHASE 2 DROOGTE VOER / DROUGHT FEED LAM KRUIP / LAMB CREEP PRODUCT
 PROTEÏEN Min 130 140 380 100 160  PROTEIN
 PROTEÏEN – NPN Maks 16 28.6 75.5 25 4.6  PROTEIN – NPN
 VESEL Min / Maks 120/150 80 100 160 / 200 120 / 150  FIBRE
 VET Min / Maks 25 / 70 25/70 20 25/70 25/70  FAT
 KALSUIM Min / Maks 15 10 40/55 15 10  CALCIUM
 FOSFOR Min 3 3 11 2 4  PHOSPHORUS
 VOG Maks 120 120 120 120 120  MOISTURE


AFROND HPK 42%:                                         Voer mengsel ad lib                         FINISHER HPC 42%

MENGSEL OPSIE 1 OPSIE 2 OPSIE 3 MIX
 FARMIX HPK 100 KG 100 KG 100 KG  FARMIX HPC
 MIELIE RESTE / KORING STROOI 75 KG 125 KG 170 KG  MAIZE STRAW
 MIELIES (GEMAAL) 550 KG 375 KG 600 KG  MAIZE
 LUSERN 275 KG 400 KG 130 KG  LUCERNE


AFROND KONSENTRAAT 75%/25%:                          Voer mengsel ad lib          FINISHER CONCENTRATE 75%/25%

PRODUK AFROND MEAL / FINISHER MEAL AFROND VOLVOER / FINISHER COMPLETE PRODUCT
 MIELIES 750 KG 550 KG 550 KG  MAIZE
 FARMIX AFROND KONSENTRAAT 250 KG 200 KG 200 KG  FARMIX FINISHER CONC
 LUSERN 250 KG 200 KG  LUCERNE
 MIELIE RESTE 100 KG  MAIZE STRAW
 TOTAAL 1 000 KG 1 000KG 1 000 KG  TOTAL

 

PRODUK G/KG HPK 38% AFROND / FINISHER HPC 38% AFROND AANVANGS / FINISHER STARTER PRODUCT
 PROTEÏEN Min 420 240  PROTEIN
 PROTEÏEN – NPN Maks 72.4 28.6  PROTEIN – NPN
 VESEL Min / Maks 100 80  FIBRE
 VET Min / Maks 25 25/70  FAT
 KALSUIM Min / Maks 40/50 30  CALCIUM
 FOSFOR Min 11 7  PHOSPHORUS
 VOG Maks 120 120  MOISTURE

Comments