Broilers

Braaikuiken voer moet ad lib gevoer word om voldoende inname te bewerkstellig vir doeltreffende groeiproduksie met ‘n goeie gehalte vleiskwaliteit en om ‘n hoë pluimveegesondheid te handhaaf. Die braaikuiken groei- en afrondrantsoen is beide beskikbaar in ‘n meel of pil vorm.


Broiler feed must be fed ad lib to ensure intake for optimum growth, with an excellent meat quality and to sustain high animal health during its growing cycle. The broiler grower and finisher are both available in meal or pellet form.

 

PRODUK VOER AANBEVELING TYDPERK / FEEDING PERIOD VOER INNAME PER KUIKEN / INTAKE PER BIRD PRODUCT
BRAAIKUIKEN AANVANGS 0 – 14 Dae / Days 500 Gram BROILER STARTER
BRAAIKUIKEN GROEI 15 – 28 Dae / Days 1000 Gram BROILER GROWER
BRAAIKUIKEN AFROND 29 – 35 Dae / Days 1850 Gram BROILER FINISHER

 

PRODUK INLIGTING /
PRODUCT INFO
AANVANGS / STARTER GROEI / GROWER AFROND / FINISHER
 G/KG MIN MAX MIN MAX MIN MAX
 PROTEIN 200 180 160
 VET / FAT 25 25 25
 VESEL / FIBRE 50 60 70
 VOG / MOISTURE 120 120 120
 KALSIUM / CALCIUM 8 12 7 12 6 12
 FOSFOR / PHOSPHOROUS 6 5.5 5
 LYSINE 12 10 9

OPSIONEEL: Vir die kliënte wat kuikens produseer tot ’n lewendige gewig van 2.5kg of meer kan die braaikuiken groeirantsoen vir ‘n langer tydperk gebruik word en die laaste 7 dae van die siklus oorgegaan word na die afrondrantsoen.

OPTIONAL: For clients producing broilers to live weights of 2.5kg or more the broiler grower ration can be given for a longer period and only the last seven days the finisher can be given.

GEEL MIELIES (FYN) / FINE YELLOW MAIZE KONSENTRAAT /
CONCENTRATE
GELYKSTAANDE PRODUK /
COMPARE TO PRODUCT
 AANVANGS 60/40 STARTER 60/40 600 KG 400 KG BROILER STARTER
 GROEI 70/30 GROWER 70/30 700 KG 300 KG BROILER GROWER
 AFROND 75/25 FINISHER 75/25 750 KG 250 KG BROILER FINISHER