Layers

Lêhoenders moet ad lib gevoer word in die grootmaak periode asook gedurende die eierproduksie siklus om voldoende inname te bewerkstellig vir doeltreffende eierproduksie met ‘n goeie gehalte eierkwaliteit asook om ‘n hoë pluimveegesondheid te handhaaf.

Skoon water moet altyd beskikbaar wees.


Layers must be fed ad lib to ensure sufficient intake for proper growth up to the point of the laying phase and for efficient egg production with a high egg quality as well as to maintain health throughout the laying cycle.

Clean water must always be available.

PRODUK VOER AANBEVELING TYDPERK / FEEDING PERIOD VOER INNAME PER HOENDER (GRAM) / FEED INTAKE PER BIRD PRODUCT
PUNT VAN LÊ: AANVANGSPUNT VAN LÊ: GROEI 0 tot 8 Weke
8 Weke tot 16 Weke
1850 (8 weeks)
5000 (8 Weeks)
 PULLET STARTERPULLET GROWER
LÊ MEEL 100
16 Weke tot 40 Weke

100 tot 110 (Dag/Day)

 LAYER 100
LÊ MEEL
105 (MEEL / PILLE)
40 Weke tot 65 weke 105 tot 115 (Dag/Day)  LAYER 105 (Meal / Pellet)
LÊ MEEL 110 65 Weke tot uitsetting 110 tot 125 (Dag/Day)  LAYER 110
KONSENTRAAT 65 / 35 16 Weke tot uitsetting 105 tot 115 (Dag/Day)-  CONCENTRATE 65 / 35
  50 Weke tot uitsetting    CONCENTRATE 60 / 40

 

PRODUK PULLET AANVANGS / STARTER PULLET GROEI / GROWER LÊ MEEL 100 / LAYER 100 LÊ MEEL 105 / LAYER 105 LÊ MEEL 110 / LAYER 110
 G/KG MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
 GPROTEIN 190 160 150 130 130
 GVET / FAT 25 25 25 25 25
 GVESEL / FIBRE 70 80 70 70 70
 GVOG / MOISTURE 120 120 120 120 120
 GKALSIUM / CALCIUM 8 12 8 15 35 45 35 45 35 45
 GFOSFOR / PHOSPHOROUS 6 5 5 5 5
 GLYSINE 7 6 6 5 5

 

DIE KONSENTRAAT MOET AS VOLG GEMENG WORD / THE CONCENTRATE MUST BE MIXED AS FOLLOWS
Geel Mielies (FYN) / Fine Yellow Maize Konsentraat / Concentrate Gelykstaande Produk / Compare to Product
KONSENTRAAT 65 / 35 650 KG 350 KG Lê Hen 105 – Layer 105 CONCENTRATE 65 / 35
KONSENTRAAT 60 / 40 600 KG 350 KG Lê Hen 110 – Layer 110 CONCENTRATE 60 / 40