Calf

Kalwers moet so vroeg moontlik op ‘n voerrantsoen begin om die maag vinnig te ontwikkel. Die verterings sisteem moet volledig as moontlik kan ontwikkel om optimale groei te voldoen, veral vanaf speen.


Calves must be fed a calf ration from an early period to adapt the stomach as quickly as possible. The digestive system must be developed as complete as possible to maintain optimum growth, especially after weaning.

PRODUK VOER PERIODE FEEDING PERIOD PRODUCT
 AANVANGS MEEL Voer ad lib vanaf dag oud tot en met 2 maande ouderdom. Vars voer moet daagliks toegedien word. Feed ad lib from day old until 2 months of age. Provide fresh feed daily  STARTER MEAL
 AANVANGS VOLVOER  STARTER COMPLETE
 GROEI MEEL Vanaf 2 maande tot en met 5 Maande Ad Lib. Daarna net 1.5% van liggams massa. Verskaf daagliks vars voer. Feed ad lib from 2 months until 5 months of age. There after 1.5% of the body weight. Provide fresh feed daily.  GROWER MEAL
 GROEI VOLVOER  GROWER COMPLETE

 

PRODUK G/KG AANVANGS / STARTER GROEI / GROWER PRODUCT
 PROTEÏEN Min 180 150  PROTEIN
 VESEL Min / Maks 60 / 90  FIBRE
 VET Min / Maks 25 / 80  FAT
 KALSUIM Maks 16  CALCIUM
 FOSFOR Min 6  PHOSPHORUS
 VOG Maks 120  MOISTURE
 Die produkte bevat geen NPN bronne.
 These products do not contain any NPN Sources.