Pigs

Varkrantsoene moet gevoer word volgens riglyne om voldoende inname te bewerkstellig vir doeltreffende groeiproduksie vir klein varkies, ‘n goeie gehalte vleiskwaliteit te bereik vir afrondvarke, optimale reproduksie te bewerkstellig vir volwasse varke en om oor die algemeen ook ‘n goeie gesondheid te handhaaf van alle varkgroepe op die perseel.


Pig rations must be fed according to the given guidelines to achieve a good feed intake and to promote optimal growth efficiency, as well as to achieve an excellent quality meat product at slaughter, also to maintain a high reproduction rate for the sows and to sustain a good health status throughout a pig’s life cycle.

PRODUK VOER AANBEVELING TYDPERK / FEEDING PERIOD VOER INNAME / FEED INTAKE (AVG) PRODUCT
Per Dag / Per Day Per Vark / Per Pig
 VARK KRUIP 1.5 – 5  Weke / Weeks 0.3 kg 7.5 kg  PIG CREEP
 VARK SPEEN    5 – 10  Weke / Weeks (20kg) 1.1 kg 65 kg  PIG WEANER
 GROEI I (PORKER 16%) 20 – 45 kg    2.0 Kg  GROWER I (PORKER 16%)
 GROEI II (GROWER) 45 -70 kg    2.0 – 2.5 kg  GROWER II
 VARK AFROND 70 kg tot Slag / to Slaughter    2.1 – 2.5 kg  FINISHER
 DROË SOG & BEER    2.0 – 2.5 kg per Dag / Day    2.0 – 2.5 kg  DRY SOW AND BOAR
 LAKTERENDE SOG 2.0 kg per Sog / Sow
+ 0.4 kg per Varkie / Piglet
   2.0 kg per Sog / Sow
+ 0.4 kg per Varkie / Piglet
 LACTATING SOW

 

PRODUK KRUIP / CREEP SPEEN / WEANER GROEI I / GROWER I (Porker 16%) GROEI II / GROWER II AFROND / FINISHER
 G/KG MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
 PROTEIN 190 180 160 160 130
 VET / FAT 25 25 25 25 25
 VESEL / FIBRE 40 50 70 80 80
 VOG / MOISTURE 120 120 120 120 120
 KALSIUM / CALCIUM 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10
 FOSFOR / PHOSPHOROUS 6.5 6 5 5 5
 LYSINE 12 11 9 8.5 6

 

PRODUK INLIGTING
/ PRODUCT INFO
DROË SOG & BEER / DRY SOW & BOAR SOG LAKTEREND / LACTATING SOW
 G/KG MIN MAX MIN MAX
 PROTEIN 120 150
 VET / FAT 25 25
 VESEL / FIBRE 85 80
 VOG / MOISTURE 120 120
 KALSIUM / CALCIUM 8 12 8 12
 FOSFOR / PHOSPHOROUS 6 6
 LYSINE 5 7.5

Konsentrate beskikbaar: | Concentrate available:

PRODUK / PRODUCT VOER RIGLYN / FEEDING PERIOD VOER INNAME/VARK (GRAM)
PER DAG (KG) PER VARK (KG)
 SPEEN KONSENTRAAT 65/35
 WEANER CONCENTRATE 65/35

10 Day /Days tot
8 – 10 Weke (20kg)

0.9 7.5
 GROEI KONSENTRAAT 70/30
 GROWER CONCENTRATE 70/30
20 kg tot Slag / Slaughter 1.5 tot 2.5
 SOG & BEER KONSENTRAAT 65/35
 DRY SOW & BOAR CONCENTRATE 65/35
2 tot 2.5 kg per Dag / Day 2.0 tot 2.5
 LAKTERENDE SOG KONSENTRAAT 70/30 2.0 kg per Sog / Sow + 0.4 kg per Varkie / Piglet

 

PRODUK MIELIES (FYN) / FINE MAIZE KONSENTRAAT / CONCENTRATE PRODUCT
 PROSPEEN 65/35 DUK 650 KG 350 KG WEANER 65/35
 PORKER GROEI 70/30 700 KG 300 KG PORKER GROWER 70/30
 DROË SOG & BEER 65/35 650 KG 350  KG DRY SOW & BOAR 65/35
 LAKTERENDE SOG 70/30 700 KG 300 KG LACTATING SOW 70/30